Aanmeldprocedure

Een leerling / student aanmelden voor ondersteuning of onderwijs vanuit Stichting VierTaal wordt in samenwerking met de reguliere school gedaan. De onderwijsbehoefte van de leerling/student en de ondersteuningsvraag van de school zijn hierin leidend. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) van VierTaal beoordeeld.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met VierTaal Ambulante Dienst Almere: aanmeldpunt.almere@viertaal.nl