Passend Onderwijs

Met de ingang van de Wet Passend Onderwijs hebben de scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.

Voor leerlingen / studenten met mogelijk een taalontwikkelingsstoornis of auditieve beperking is een landelijke richtlijn opgesteld. In deze richtlijn staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en / of ondersteuning vanuit een cluster 2-instelling. Afhankelijk van de ernstmaat van de stoornis en de hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing op één van de cluster 2-scholen, plaatsing in de mediumvoorziening of een arrangement ten behoeve van ambulante begeleiding op de reguliere basisschool.
Uitgebreide informatie en meer detaillering van deze richtlijn kunt u vinden in een brochure van Siméa: Richtlijn Toelaatbaarheid Siméa.