Klachtenregeling

Voor stichting VierTaal is er een klachtenregeling. Deze geldt alleen indien u een klacht hebt over de werkwijze van een VierTaal medewerker.
Heeft u een klacht over een medewerker van de ambulante dienst Almere dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van Passend Onderwijs Almere.
Omdat de leerlingen die wij begeleiden onder verantwoordelijkheid van de school van uw kind vallen dient u zich voor alle overige klachten te wenden tot de school van uw kind. Iedere school beschikt over een eigen klachtenregeling.

Lees hieronder meer over de klachtenregelingen: