Voor professionals

Informatie voor professionals

De Ambulante Dienst cluster 2 werd sinds 2015 uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. Vanaf 1 april 2023 is de dienst over naar Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met de drie andere ambulante diensten en de scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking binnen Stichting VierTaal. De ambulante diensten en scholen zijn gevestigd in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Lees verder

Aanmeldprocedure professionals

Wanneer er vermoeden is van een mogelijke TaalOntwikkelingsStoornis bij een leerling, kan de school deze aanmelden bij Passend Onderwijs Almere. Bij aanmelding zal de begeleider onderwijs TOS die werkzaam in de betreffende wijk is, de aanvraag opnemen.

Lees verder

Samenwerking met de school

Een goede samenwerking vraagt om expliciete aandacht voor de relatie tussen school en ambulant begeleider. De ambulant begeleider ondersteunt de school en de leerling bij ondersteuningsvragen van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling. Dit vraagt zorg en tijd van de leerkracht en de intern begeleider.

Lees verder

Samenwerking externe professionals

Voor een goede afstemming met betrekking tot de begeleiding van de leerling/student is het van belang dat er regelmatig overleg is met externe professionals die bij de leerling betrokken zijn. Ten aanzien van de spraaktaalproblematiek is contact met de behandelend logopediste of Audiologisch Centrum noodzakelijk.

Begeleiding in het Onderwijs

De onderwijsbehoefte centraal! Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die wordt gekozen, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling/student. Het cluster 2 onderwijs heeft haar arrangementen ingedeeld in twee vormen.

Lees verder

Praktische informatie en downloads

Op deze pagina vindt u diverse informatie met betrekking tot de organisatie VierTaal en de stichting Passend Onderwijs Almere.