Begeleiding in het onderwijs

De onderwijsbehoefte centraal! Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die wordt gekozen, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling/student. Het cluster 2 onderwijs heeft haar arrangementen ingedeeld in twee vormen.

Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen, kan één van de volgende arrangementen door de Commissie van Onderzoek (CvO) worden toegekend.

Ondersteuningsarrangement

De leerlingen heeft extra ondersteuning van de instelling nodig. De ondersteuning is te realiseren op een reguliere school. Een onderwijsondersteuningsarrangement kent vele vormen, afhankelijk van de mate van ondersteuning die moet worden ingezet om de onderwijsdoelen te behalen. De ondersteuning kan zich richten op de leerling zelf of op de ondersteuning van de leerkracht op de reguliere school. Binnen Almere kan, indien wenselijk, een leerling met TOS onderwijs volgen in een mediumvoorziening.

Onderwijsarrangement

De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de taalontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. Bij een intensief onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider richt zich op de ondersteuning van de leerkracht die een duidelijk omschreven ondersteuningsvraag moet hebben ten aanzien van de leerling. Het doel van de begeleiding is om de leerkracht, de intern begeleider, eventueel de RT-er en andere betrokkenen op de school beter inzicht te geven in de problematiek van de leerling. In overleg met school wordt de begeleiding vormgegeven en worden er aandachtspunten gekozen. De wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven beschrijft de ambulant begeleider in zijn begeleidingsplan. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) of groeidocument staan de specifieke leerlingdoelen vermeld. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school wordt bekeken op welke wijze de begeleiding voor de leerkracht in gezet wordt. Denk hierbij aan een coachingstraject of een trainings-/adviseringstraject.
Afhankelijk van de hulpvraag kan in overleg met de school leerlingbegeleiding worden ingezet. Hierbij wordt gekeken naar de relatie met de cluster 2-ondersteuningsvragen. Deze uitvoering wordt door de school zelf of een externe partner van de school uitgevoerd. De ambulant begeleider begeleidt deze uitvoering.