Informatie voor ouders

De Ambulante Dienst cluster 2 werd sinds 2015 uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. Vanaf 1 april 2023 is de dienst over naar Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met de drie andere ambulante diensten en de scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking binnen Stichting VierTaal. De ambulante diensten en scholen zijn gevestigd in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Lees verder

Wat kunt u verwachten van een ambulant begeleider

Gaat uw kind naar een reguliere basisschool? Dan kan een ambulant begeleider uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.

Lees verder

Aanmeldprocedure

Een leerling/student aanmelden voor ondersteuning of onderwijs vanuit Stichting VierTaal wordt in samenwerking met de reguliere school gedaan. De onderwijsbehoefte van de leerling/student en de ondersteuningsvraag van de school zijn hierin leidend. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) van VierTaal beoordeeld.

Lees verder

Praktische informatie en downloads

Op deze pagina vindt u diverse informatie met betrekking tot de organisatie VierTaal en de stichting Passend Onderwijs Almere.