Over Ambulante dienst Almere

Algemene informatie

De Ambulante Dienst cluster 2 werd sinds 2015 uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. Vanaf 1 april 2023 is de dienst over naar Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met de drie andere ambulante diensten en de scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking. De ambulante diensten en scholen zijn gevestigd in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees verder

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Lees verder

Passend Onderwijs

Met de ingang van de Wet Passend Onderwijs hebben de scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.

Lees verder

Begeleiding in het Onderwijs

De onderwijsbehoefte centraal! Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. De vorm die wordt gekozen, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling/student. Het cluster 2 onderwijs heeft haar arrangementen ingedeeld in twee vormen.

Lees verder

Het team

Onze ambulant begeleiders hebben een achtergrond in onderwijs, gedrag en/of logopedie met als specialisatie communicatieve en/of auditieve beperkingen. Elk jaar wordt door middel van het volgen van studiedagen, cursussen en opleidingen onze expertise bijgehouden en vergroot.
Binnen Almere werken wij in stadsdeelteams. Ieder stadsdeelteam beschikt over één of meer cluster 2-experts.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.

Lees verder

Klachtenregeling

Voor stichting VierTaal is er een klachtenregeling. Deze geldt alleen indien u een klacht hebt over de werkwijze van een VierTaal medewerker.
Heeft u een klacht over een medewerker van de ambulante dienst Almere dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van Passend Onderwijs Almere.
Omdat de leerlingen die wij begeleiden onder verantwoordelijkheid van de school van uw kind vallen dient u zich voor alle overige klachten te wenden tot de school van uw kind. Iedere school beschikt over een eigen klachtenregeling.

Lees verder

Downloads

Op deze pagina vindt u diverse informatie met betrekking tot de organisatie VierTaal.