Downloads

Richtlijn Toelaatbaarheid Siméa

In dit document staan de criteria die Viertaal aanhoudt om de ernst van de TOS te bepalen. Mede aan de hand hiervan kan besloten worden een arrangement toe te kennen.

Aanvraagformulier Dienstverlening Passend Onderwijs Almere

Aan de hand van dit formulier kunnen ouders en school samen een aanvraag doen bij Passend Onderwijs Almere / Viertaal om een begeleider onderwijs TOS mee te laten denken over de hulpvraag die school en ouders hebben omtrent e betreffende leerling.

Klachtenregeling Stichting VierTaal