Wat kunt u verwachten?

Gaat uw kind naar een reguliere basisschool? Dan kan een ambulant begeleider uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.

Indien uw kind nog geen school heeft en er een (vermoeden) is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kan een ambulant begeleider u adviseren in het vinden van de meest passende onderwijsplek.

Wanneer uw kind een reguliere school bezoekt en ambulante begeleiding ontvangt, dan bezoekt de ambulant begeleider regelmatig de school om de begeleiding te ondersteunen. Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van uw kind en de vragen van de leerkracht of docent. De ambulant begeleider begeleidt de leerkracht en ondersteunt de leerlingbegeleider van uw kind.

Ambulante begeleiding, omdat we willen dat uw kind:

  • zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school
  • gehoord wordt in de klas
  • zelfredzaam is
  • de lesstof goed kan volgen
  • hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt door de taal- en/of gehoorproblemen
  • leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies
  • zich goed kan ontwikkelen.