Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Een TOS is een TaalOntwikkelingsStoornis. Het leren van talen gaat niet vanzelf: de hersenen kunnen taal niet goed verwerken. Er is geen specifieke oorzaak voor bekend tot nu toe. Kinderen met TOS hebben moeite met praten, iets vertellen en/ of met het begrijpen van taal in vergelijking tot leeftijdsgenootjes. Een TOS komt vaak voor: wel rond de 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Kenmerken van kinderen met TOS:
Bij kinderen met TOS is niet te zien aan hun uiterlijk dat er iets mis is met de taal. De taalproblemen zijn bij iedereen anders en hoeveel last kinderen er van hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komt vaak voor bij een TOS, maar een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om van een TOS te spreken. Na onderzoeken door verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, blijkt of het echt een TOS is.

Kinderen met TOS (in het algemeen):

 • hebben een gemiddeld gehoor, maar lijken niet goed te luisteren
 • hebben een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
 • praten moeilijk verstaanbaar
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
 • hebben moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • hebben een kleine woordenschat
 • hebben moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • begrijpen taal minder goed
 • hebben minder innerlijke taal
 • hebben moeite met plannen
 • hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden
 • hebben veel herhaling nodig
 • zijn beter in het onthouden van dingen die ze zien, dan wanneer ze er alleen maar over horen

 

Als je deze signalen herkent, dan is er reden om aan een TOS te gaan denken en is het belangrijk om de stoorniscriteria langs te lopen want andere oorzaken moet je gaan uitsluiten. Het is dan belangrijk om met school middels handelingsgericht werken uit te zoeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Daarna wordt gekeken hoe hierin passende ondersteuning aangeboden kan worden vanuit de basiszorg van de school. Wanneer dit te weinig effect heeft, kan in overleg met de school en de logopedist diagnostisch onderzoek worden aangevraagd bij Kentalis Audiologisch Centrum. Bij VierTaal kan door de school consultatie en advies worden aangevraagd. Dit traject noemen we bij VierTaal Aanmelden & Afstemmen Fase 1.  Voor deze ondersteuning worden bij VierTaal geen kosten in rekening gebracht.